Loading…
Saturday, July 5 • 17:00 - 18:45
Iyengar Yoga | Jordi Martí

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Sessions de Ioga Iyengar impartides per Jordi Martí, director del Centre de Ioga Iyengar de Barcelona.

La sessió de divendres i la de dissabte són independents entre si però estan directament relacionades quant a tema i estructura. Qui pugui assistir a totes dues podrà obtenir una comprensió més completa d’aquest sistema de ioga. Cada sessió cobrirà simultàniament tres aspectes:

§         Classe pràctica segons l’ensenyament de B.K.S. Iyengar. Oberta a totes les edats i nivells. Amb els elements genuïns d’aquest sistema inclosa la utilització de suports.

§         Els vuit astanga yoga de Patañjali integrats en asana i pranayama durant la sessió

§         Introducció de tècniques d’aplicació a la vida quotidiana. Davant de l’ordinador, al metro, a l’esport...

Les classes seran impartides en anglès amb traducció simultània al català, espanyol o francès si és necessari. 


Presenters
JM

Jordi Martí

IYENGAR YOGA


Saturday July 5, 2014 17:00 - 18:45
Yoga 5

Attendees (0)